Promocja projektu

Wyróżnienia

1. Wyróżnienie w ramach Digital Cardio Area podczas XXII Międzynarodowego Kongresu PTK w Krakowie w dniach 13-15 września 2018 r. 

 

2. Wyróżnienie projektu TELEREH-HF przez Panią Prof. A. Abreu z Lizbony w czasie Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Rzymie w 2016 roku podczas sesji "The year in prevention: Scientific highlights from Europrevent meeting 2016 and beyond" w wykładzie "Scientific highlights in cardiac rehabilitation", podczas którego projekt TELEREH-HF został uznany za jeden z najambitniejszych projektów toczących się aktualnie w Europie w zakresie telekardiologii, dedykowany pacjentom wysokiego ryzyka – chorym z niewydolnością serca (http://congress365.escardio.org/Session/18405).

2016

 1. Dr n. med. Ewa Piotrowicz,  e-Health management of patients with chronic heart failure, Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Rzym 2016
 2. Prof.  Anna Abreu, Scientific highlights in cardiac rehabilitation,  Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Rzym 2016
 3. Dr n. med. Ewa Piotrowicz, TELEREH-HF Multicenter controlled Trial, 3rd European Congress on eCardiology & Health, Berlin 2016
 4. Prof. dr hab.. n. med. R. Piotrowicz, Konferencja w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej, Nowoczesne technologie medyczne i ich wpływ na codzienną praktykę kliniczną w polskiej służbie zdrowia, Warszawa 2016
 5. Dr n. med. Ewa Piotrowicz, Telerehabilitacja hybrydowa pacjentów z niewydolnością serca, III Konferencja Naukowa i I specjalistyczne Targi Medyczne Telemedycyna w Polsce, Warszawa 2016
 6. Dr n. med. Ewa Piotrowicz, Projekt pt. „Zastosowanie technologii telemedycznych w nowym modelu organizacji i realizacji kompleksowej rehabilitacji chorych z niewydolnością serca TELEREH-HF (badanie wieloośrodkowe)”, Dzień Świadomości Niewydolności Serca, Warszawa 2016
 7. Dr n. med. Ewa Piotrowicz, Zastosowanie telemedycyny w kardiologii, konferencja Medicover = Innowacje w opiece zdrowotnej, Jachranka 2016

2017

 1. Dr hab. n. med. Ewa Piotrowicz  „Barriers and facilitators of adherence to physical activity”. Heart Failure 2017 and 4 World Congress on Acute Heart Failure, Paryż, Francja, 29.04-02.05.2017r.
 2. Dr hab. n. med Ewa Piotrowicz „Remote management of patients with chronic heart failure: nurse or device?”. EHRA EUROPACE CARDIOSTIM 2017. Wiedeń, Austria, 18-21.06.2017r.
 3. Dr hab. n. med Ewa Piotrowicz „Telerehabilitacja kardiologiczna”. XIX Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej, Warszawa, 02.06.2017r.
 4. Dr hab. n. med Ewa Piotrowicz „Specyfika telerehabilitacji chorych z niewydolnością serca”. Postępy w terapii niewydolności serca 2017. Konferencja Sekcji Niewydolności Serca PTK, Poznań, 02-03.06.2017r.
 5. Dr hab. n. med Ewa Piotrowicz „Developing a comprehensive, multi-faceted tele-rehabilitation programme”. European Society of Cardiology Congress 2017, Barcelona, 26-30.08.2017r.
 6. Dr hab. n. med Ewa Piotrowicz „Pacjent z niewydolnością serca”. XXI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Katowice, 21-23.09.2017r.
 7. Dr hab. n. med Ewa Piotrowicz, The growing role of eHealth in the management of patients with chronic heart failure. 4th European Congress on eCardiology and eHealth, Berlin, Niemcy,

2018

 1. Dr hab. n. med. Ewa Piotrowicz, „Telerehabilitation: ready for heart failure patients?” referat i prezentacja filmu nakręconego w ramach TELEREH-HF „Telerehabilitation in heart failure patients” podczas 5th European Congress on e-Cardiology and e-Health, 29-30.10.2018. Moskwa, Rosja.
 2. Dr hab. n. med. Ewa Piotrowicz prezentacja projektu TELEREH-HF w ramach konkursu Digital Cardio Area podczas XXII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 13-15.IX.2018. Kraków – projekt został wyróżniony.
 3. Dr hab. n. med. Ewa Piotrowicz, „Telerehabilitacja kardiologiczna – teraźniejszość i przyszłość” - referat i prezentacja filmu nakręconego w ramach TELEREH-HF pt. „Telerehabilitacja pacjentów z niewydolnością serca” na posiedzeniu plenarnym Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia 27.09.2018r. Ministerstwo Zdrowia, Warszawa.
 4. Dr hab. n. med. Ewa Piotrowicz, “e-Health to manage hypertension in heart failure” -referat. European Society of Cardiology Congress 2018, 25-29.08.2018r. Monachium, Niemcy.
 5. Dr hab. n. med. Ewa Piotrowicz, Cardiac telerehabilitation - referat i prezentacja filmu (premiera) nakręconego w ramach TELEREH-HF „Telerehabilitation in heart failure patients” podczas European Society of Cardiology Congress 2018, 25-29.08.2018r. Monachium, Niemcy
 6. Podczas 22 Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w dniach 15-17.03.2018r. w Jachrance odbyła się sesja w całości poświęcona projektowi TELEREH-HF. Tytuł sesji: „Telerehabilitacja kardiologiczna u osób z niewydolnością serca – doświadczenia z projektu 
 7. TELEREH-HF”. Prowadzący: Ewa Piotrowicz, Renata Główczyńska. Kierownik Projektu oraz Koordynatorzy Zespołów realizujących Projekt przedstawili następujące referaty:
 • Idee programu telerehabilitacji kardiologicznej u osób z ciężką niewydolnością serca. Dr hab. n. med. Ewa Piotrowicz
 • Znaczenie echokardiografii i ergospirometrii w kwalifikacji pacjentów z niewydolnością serca do programu rehabilitacji kardiologicznej. Dr n. med. Renata Główczyńska
 • Znaczenie badań holterowskich w kwalifikacji pacjentów z niewydolnością serca do programu rehabilitacji kardiologicznej. Lek. med. Piotr Orzechowski 
 • Kinezyterapia w rehabilitacji kardiologicznej pacjenta z ciężką niewydolnością serca. Dr hab. n. med. Robert Irzmański
 • Wyzwania zdalnej kontroli realizacji telerehabilitacji. Dr hab. n. med. Dominika Szalewska
 • Rola telemonitoringu urządzeń wszczepialnych u pacjentów z ciężką niewydolnością serca uczestniczących w programie telerehabilitacji kardiologicznej.
  Dr n. med. Sławomir Pluta

2019

W przygotowaniu

2020

W przygotowaniu