Kontakt

Kontakt

Kierownik Projektu:
Dr hab. n.med. Ewa Piotrowicz
Kierownik Centrum Telekardiologii

Instytut Kardiologii
04-628 Warszawa
ul. Alpejska 42
Sekretariat Centrum Telekardiologii
tel. +48 (22) 3434664
email: ctk@ikard.pl

Kierownik Biura Projektu:
Mgr Anna Zielińska
e-mail: azielinska@ikard.pl 
Biuro Projektu:
Michał Lampart
e-mail: mlampart@ikard.pl

Instytut Kardiologii
04-628 Warszawa
ul. Alpejska 42
Dział Finansowo-Księgowy: 
tel. +48 (22) 343 4397
+48 (22) 343 4134


 

Imię i Nazwisko
Email
Treść